ITS Consult auditointi- ja kehityspalvelut

Auditoinnissa käydään läpi yrityksen IT-ympäristö ja etsitään mahdollisia pullonkauloja. Auditoinnin lopputuotteena saat selkeän kuvauksen IT-ympäristösi nykytilasta, miten sitä voidaan kehittää tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi sekä mitä hyötyä parannuksista on liiketoiminnallesi. Auditointi paljastaa myös mahdolliset tietoturvariskit, niin sisäiset kuin ulkoisetkin.

Ota rohkeasti yhteyttä tai katso muita palvelujamme.